top of page

Samarbeid med kommuner

Telefamilien gjør det mulig å integrere og tilpasse en rekke tjenester. Vi har ferdige moduler som kan integreres og tilpasses ditt behov.

TeleVenn

Der det er behov for kommunikasjon kan TeleVenn benyttes. Hjemmet til beboer er kun et tastetrykk unna. For kommuner har vi integrert et sentralbord for å sikre god oversikt og kommunikasjon. 

Vi har laget en arkitektur med fokus på integrasjon med andre systemer og samarbeider tett med miljøer som har lang erfaring med integrasjonsprosjekter mot for eksempel journalsystemer.

TeleTrygg

TeleTrygg benytter kjente og utprøvde sensorer som kan integreres og tilpasess den enkelte beboer sitt behov. Sensorene kan kommunisere med sentralbord eller pårørende eller andre relevante tjenester.

TeleTrim

Fysioterapeuter og andre kan enkelte ta TeleTrim i bruk. Det kan tilpasses med trening for grupper, enkeltpersoner. Det er også mulig å tilpasse treningsvideo til den enkelte beboer.

bottom of page