top of page

Ønsker du å være tjenesteleverandør?

Telefamilien gjør det mulig å levere dine tjenester direkte på TV. Vi tilbyr en mulighet for at dine brukere enkelt kan få tilgang til dine tjenester på TV.

TeleVenn

Der det er behov for kommunikasjon kan TeleVenn benyttes. Hjemmet til beboer er kun et tastetrykk unna. For kommuner har vi integrert et sentralbord for å sikre god oversikt og kommunikasjon. 

Vi har laget en arkitektur med fokus på integrasjon med andre systemer og samarbeider tett med miljøer som har lang erfaring med integrasjonsprosjekter mot for eksempel journalsystemer.

TeleTrygg

TeleTrygg benytter kjente og utprøvde sensorer som kan integreres og tilpasses den enkelte beboer sitt behov. Sensorene kan kommunisere med sentralbord, pårørende eller andre relevante tjenester.

TeleTrygg leveres også uten tilknytning til TV.

TeleTrim

Fysioterapeuter og andre kan enkelte ta TeleTrim i bruk. Det kan tilpasses med trening for grupper, enkeltpersoner. Det er også mulig å tilpasse treningsvideo til den enkelte beboer.

bottom of page