top of page

Velferdsfabrikken
- utvikler og leverer produkter og tjenester for økt trygghet og trivsel i egen bolig

Om oss

Velferdsfabrikken ble etablert i 2014 av fem gründere med et brennende ønske om å bruke allerede eksisterende teknologi til å forenkle, forbedre og trygge hverdagen til eldre hjemmeboende og deres familier.

 

Ved bruk av tv skal eldre hjemmeboende enkelt kunne håndtere løsningene fra Velferdsfabrikken. 
Ved hjelp av våre løsninger ønsker vi å:

 

  • legge til rette for økt kontakt med familie og frivillige i nærmiljøet over nett

  • legge til rette for enklere bistand fra familie og frivillige i nærmiljøet over nett

  • legge til rette for økt fysisk aktivitet

  • legge til rette for enklere kontakt mellom generasjoner over nett

  • legge til rette for økt trygghet i hjemmet

 

Skal velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag kunne opprettholdes også inn i fremtiden, trengs effektive verktøy og løsninger som reduserer gapet mellom økt behov for bistand i befolkningen og tilgjengelige kommunale ressurser. Vi ønsker derfor å utvikle tjenester og løsninger som forener oppfølging fra familie med frivillig bistand fra lokalmiljøet i tillegg til et eventuelt senere digitalt tilsyn fra den kommunal hjemmetjenesten. Velferdsfabrikkens løsninger er utviklet med støtte av Regionalt Forskningsfond og Innovasjon Norge.

Les mer om menneskene bak Velferdsfabrikken her.

Alfhild Skogsfjord - gründer og daglig leder

 - Jeg ønsker å bidra til at internett gjøres tilgjengelig også for de som ikke er vokst opp med PC. 

Frode Haugen - forretningsutvikler

 - Jeg har et ønske om å bidra til at ny teknologi kan hjelpe eldre til å bedre mestre sin hverdag og forlenge botiden i sitt eget hjem så lenge de føler seg komfortabel med dette. 

bottom of page